top of page

ענת היקרה,

מעט לפני שהתחלתי את האימון, הייתי סקפטי באשר לתרומת האימון מאחר וסברתי שאני מכיר את עצמי ושאין הרבה שאפשר לחדש לי. לשמחתי, התברר לי שטעיתי. באמצעות יכולת הניתוח המופלאה שלך, עזרת לי ללמוד על עצמי ולהבין מה נדרש לשפר.

במהלך הפגישות ניתחנו את האופן בו אני פועל בסיטואציות שונות בניהול הצוות וכיצד ניתן לפעול באופן אפקטיבי יותר, דבר שאפשר לי לרכוש כלים להתמודדות עם סיטואציות דומות בעתיד. במהלך האימון, שילבתי בעבודה את ההמלצות שלך, והיה ערך רב לאימון כבר במהלכו כאשר התוצאות נראו כבר בשטח ובמציאות שהשתנתה לטובה.

 אין ספק שאת מאמנת בעלת כשרון מיוחד, יכולת הקשבה, ניתוח ורגישות, במחיצתך חשתי שאני יכול לדבר על הדברים בחופשיות ודיסקרטיות, לבחון ולעבד סיטואציות שונות ללא שיפוטיות ובגובה העיניים. אני מודה לך מקרב לב על שעזרת לי להכיר את עצמי טוב יותר, לשנות את אופן התנהלותי, ללמוד למנף את יכולותיי ולהתמודד טוב יותר עם המציאות.

 

בכבוד רב,

פרטים יינתנו לפי דרישה

bottom of page