top of page
דברים שכתבתי

תהליך שינוי ב5 שלבים:

 

לפעמים שינוי נראה כה מסובך ומאיים שאנו כלל לא מתחילים בו.

אם נפרק את תהליך השינוי למרכיביו, יהיה לנו קל יותר להתמודד איתו ולהרגיש התקדמות.

 

אנו אמנם רגילים לרצות שדברים יהיו אחרת, אך בדרך כלל אנו רוצים שהאחרים ישתנו ולא אנחנו.

בקטע זה אתייחס למצב שבו אנו לוקחים אחריות ומחליטים שהשינוי יבוא מאיתנו.

 

שלב ראשון: הגדרת הנושא, מה אני רוצה לשנות, ממה אני לא מרוצה.

הנה התחלתי בתהליך!

 

שלב שני: הגדרת המצב הרצוי. כדי להתחיל בתהליך עלי להגדיר מה אני רוצה שיהיה אחרת. איך יראו הדברים כאשר הם יהיו לשביעות רצוני. חשוב להתייחס למשהו מוגדר ומצומצם כמו: התארגנות ליציאה מהבית בבוקר. מפגשים עם אחותי וכו'. 

 

שלב שלישי: מה אם אעשה שונה, יביא את התוצאה הרצויה עבורי? 

כאן אני מעלה אפשרויות שונות ובוחרת את זו שתביא לתוצאה הרצויה בעיני. לדוגמא: אתן לילדתי לבחור את הבגדים לגן כבר בערב. אפגש עם אחותי מחוץ לבית כך שנוכל לדבר ללא הפרעה.

 

שלב רביעי: התחלת העשייה החדשה שבחרתי.

שלב זה, מתחלק  במקרים רבים לשלושה תתי-שלבים:

1. רק לאחר מעשה הבחנתי שפעלתי באופן שהחלטתי לשנות.

אל דאגה, אני כבר מודעת וזו ההתחלה.

2. שמתי לב תוך כדי מעשה, שאני פועלת באופן אותו רציתי לשנות.

3. לפני שפעלתי, נזכרתי שבחרתי לפעול אחרת וכך עשיתי.

השלב הרביעי אינו רציף ועשויות להיות בו חזרות לאחור. החשוב הוא לראות את ההתקדמות, לראות שאני כבר בעשייה חדשה.

 

שלב חמישי:  בשלב זה שהצלחתי לפעול אחרת, עלי לבדוק אם אכן הגעת לתוצאה אותה רציתי? במידה ולא עלי לחזור לשלב 3 ולבחור אפשרות אחרת. 

כשהגעתי לתוצאה הרצויה, אתן לעצמי חיבוק - רציתי בשינוי והשגתי אותו!

בחירה,

אחד המרכיבים במודל האדם של אדלר הינו בחירה.

באימון האישי מוטיב הבחירה הינו משמעותי. המתאמן בוחר את המטרה אותה הוא רוצה להשיג ואת הדרכים להשיג מטרה זו.  

בחירה זו מהווה תשתית להבנה שיש לנו שליטה בהתנהגותנו וביצירת סיפור חיינו.

באותם מקרים בחיים בהם אין לנו בחירה, יש לנו בחירה כיצד להגיב למקרים אלו.

כאשר אנו מאמצים את התפישה שיש לנו בחירה בחיינו מוטלת עלינו אחריות להנהיג חיינו למקום המיטבי עבורנו.

bottom of page