top of page

לענת,

רציתי להודות על תהליך משמעותי שעברתי איתך.

כמנהלת משאבי אנוש בחברת הייטק נדרשתי לעמוד בעומס משימות רב, להתמודד עם מגוון מטלות וגורמים ולנהל בעצמי צוות. האימון שעברתי איתך קידם אותי להיות מנהלת טובה יותר ולהרגיש טוב עם עצמי. התהליך איפשר לי לזהות ולהתגבר על חסמים ולהביא לעבודתי כלים נוספים.

עכשיו, כשהכנסתי אותך להיות מאמנת של מנהלים נוספים בארגון שלי, אני יכולה לראות את העוצמה של הכלי הזה עבור מגוון מנהלים, את הגמישות שלך בהתאמה לדמויות שונות ואת התרומה הכוללת.

תודה על הכל,

פרטים יינתנו לפי דרישה

bottom of page