top of page

שלום רב,

 

 

במהלך החודשים האחרונים אני עוברת תהליך של אימון אישי עם ענת זגגי לתפקידי כמנהלת.

ענת עזרה לי  להבין ולארגן לעצמי את מהות התפקיד, המטרות, הדגשים והתוכן שאני רוצה לתת לתפקיד זה .בנוסף, עזרה לי לבנות תכנית עבודה ולמצוא את הדרך הטובה ביותר בה אוכל למלא את תפקידי מבחינת ארגון זמן,התארגנות טכנית וכו'.

ענת מדריכה ומכוונת אותי להבין את הצרכים של הצוות במכון, את הצרכים שלי ולשלב הכל ביחד עם דרישות המערכת והממונים עלי.

עבודתה מתאפיינת ברגישות, עדינות, אמפטיה והבנה לנושאים שאני מעלה. במקצועיות רבה היא מרגישה ומבינה את הנאמר על ידי בין המילים והשורות ומובילה אותי בתוכן להתקדמות וצמיחה.

אני מרגישה כי הכרותה את המערכת של הכללית מבפנים תורמת גם היא להצלחת התהליך.

אני ממליצה עליה בחום רב כמאמנת ויודעת כי כל מי שיזכה לעבוד איתה יפיק מכך תועלת רבה.

 

 

 

פרטים יינתנו לפי דרישה

bottom of page